Απονομές Βραβείων

Ο Μικρός Βασιλιάς βραβεύεται στη Μαδρίτη!

Ο Μικρός Βασιλιάς βραβεύεται στο Σαλέντο!

Ο Μικρός Βασιλιάς βραβεύεται στην Κύπρο!